wersja polskaenglish version wersja polska

Rodzice Nauczyciele Wychowawcy Warto wiedzieć Młodzież Dzieci Żarty... O sobie
2012 ROK JANUSZA KORCZAKA
Konkurs Literacki
Dyscyplinowanie
Grupa wychowawcza
Diagnoza grupy
Program
Projekt I
Projekt II
To też resocjalizacja
Poradnictwo zawodowe
Klub Fair Play


POLECAM

DorPos

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe
w resocjalizacji

Wstęp.

 

W przygotowaniu wychowanków do zwolnienia z zakładu niezbędne jest poradnictwo edukacyjno-zawodowe pomagające nabyć kluczowe kompetencje społeczne,
ułatwiające rozumienie i dostosowanie się do reguł rynku pracy. Nieletni opuszczający placówkę resocjalizacyjną nie w pełni uświadamiają sobie trudności,
które mogą napotkać w nowej dla siebie rzeczywistości.
Nasi wychowankowie należą do grupy zagrożonej marginalizacją i/lub wykluczeniem społecznym i dlatego konieczne jest wypełnienie luki w ich wiedzy
oraz przygotowanie do radzenia sobie w dorosłym życiu. Wielu z nich nie może liczyć na wsparcie ze strony rodziców i rodzeństwa. Dlatego tak ważne jest
zapewnienie im wsparcia i poczucia bezpieczeństwa ze strony personelu pedagogicznego placówki.
Ukształtowanie nawyków i postaw pobudzających do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności
na rynku pracy wyrobi w nich poczucie odpowiedzialności za własną karierę życiową i zawodową.
Plan i tematykę zajęć – uzgodnioną przez wychowawców - wychowankowie przyjęli z zaciekawieniem, deklarując aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 

Cele.

 

 • Rozbudzanie troski o własną przyszłość.
 • Zachęcanie do podjęcia dalszego kształcenia po opuszczeniu zakładu.
 • Przygotowanie do aktywności na rynku pracy.
 • Nauczenie i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
 • Zapoznanie wychowanków z metodami pracy doradcy zawodowego
  i zadaniami Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Wstępne przygotowanie do aktywności na rynku pracy.

 

Terminarz zajęć.

 

Zajęcia dla zainteresowanych wychowanków prowadzone według terminarza dopasowanego do zajęć programowych.  

 

Sposób realizacji.

 

 • Metody aktywizujące.
 • Prezentacje wizualne (film, slajdy, foliogramy).
 • Praca z komputerem (programy komputerowe).
 • Poradnictwo grupowe i indywidualne.

 

Zakładane cele wychowawcze.

           

Przygotowany cykl zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi umożliwi uczestnikom nabycie i sprawdzenie w praktycznym działaniu umiejętności
niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy, uniknięcie rozczarowania realiami codzienności, a także zagrożeń wiążących się marginalizacją.

 

Po odbyciu cyklu zajęć wychowanek będzie potrafił:

 • Ocenić i zwiększyć własną skuteczność
 • Rozpoznać predyspozycje zawodowe
 • Zaplanować własną karierę zawodową
 • Lepiej zadbać o swój wizerunek
 • Samodzielnie przygotować niezbędne dokumenty
 • Przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Załatwić niezbędne formalności w urzędzie pracy
 • Będzie aktywnym uczestnikiem rynku pracy

 

Dokumentacja.

 

 1. Wpisy w dzienniku zajęć grupy.
 2. Ewaluacja.


  Szczegółowa tematyka zajęć.

   

   

  Lp

   

  Temat zajęć

   

  Cele operacyjne

   

  Spodziewane efekty edukacyjno-wychowawcze

   

   

  Metody pracy

   

  1

   

  Poznajemy siebie

   

  1. Integracja uczestników zajęć

      - Kształtowanie właściwych
         stosunków między
         uczestnikami
  2. Wychowankowie poznają
      swoje mocne i słabe strony

   

   

  1. Koleżeńskie relacje między
       uczestnikami
  2. Gotowość do współpracy

  3. Umiejętność oceny własnej
      skuteczności

   

   

   

   

   

  Warsztaty

   

   

  2

   

  „Od hobby do zawodu”

   

  1. Wskazanie ścieżek
       kształtowania się
       zainteresowań zawodowych

   

  1. Odkrywanie możliwości
      wykorzystania posiadanych
      zdolności do budowania
      kariery zawodowej    

   

   

   

   

  Film i dyskusja
  z autorefleksją

   

   

  3

   

  Moje zainteresowania i umiejętności a zawód, który chciałbym wykonywać

   

  1. Zachęcenie do korzystania
      z doradztwa zawodowego
  2. Nauka wykorzystywania
      posiadanych zasobów
   

   

  1. Poznanie swoich
      predyspozycji i preferencji
      zawodowych
   

   

   

  Diagnoza;

  doradztwo indywidualne

   

   

  4

   

  Moc pierwszego wrażenia

   

  1. Ukazanie potrzeby dbania
      o swój wizerunek

   

  1. Większa dbałość o właściwe
       zachowanie

   

  Warsztaty

   

   

  5

   

  „Rozmowa kwalifikacyjna”

   

  1. Zapoznanie z przebiegiem
      rozmowy kwalifikacyjnej
      i oczekiwaniami pracodawców

   

  1. Wychowanek będzie potrafił
       przygotować się do rozmowy

       kwalifikacyjnej

   

   

   

  Film i dyskusja

   

   

  6

   

  Rynek pracy i jego reguły

   

  1. Rozbudzenie potrzeby
      poszerzania wiedzy i umiejętności
      ogólnych
  2. Zachęcanie do nabywania
      kompetencji społecznych

   

   

  1. Uczestnik nabędzie
      umiejętności przygotowania
      dokumentów aplikacyjnych
      i wypełniania formularzy

   

   

   

  Miniwykład

  Ćwiczenie wypełniania dokumentów

   

   

  7

   

  Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy

   

  1. Zapoznanie ze strukturą
      i  funkcjonowaniem urzędu
    

   

  1. Wychowanek będzie potrafił
       samodzielnie załatwić swoje
       sprawy w urzędzie

   

   

  Wycieczka

   

   

  8

   

  Rola i zadania PUP – co i jak mogę załatwić

   

  1. Nauka umiejętności zdobywania
      informacji
  2. Zachęcanie do pomagania innym
      i współpracy w działaniu

   

  1. Uczestnik będzie umiał
      zdobyć niezbędne mu
      informacje
  2. Potrafi załatwić sprawę
      i pomóc innej osobie

   

   

  Metoda wzajemnego uczenia się od siebie poprzez prezentację zebranych informacji

   

   

  9

   

  Szukam – znajduję -pracuję

   

  1. Wskazanie sposobów
       poszukiwania i wykorzystywania
       informacji o ofertach pracy

   

  1. Wychowanek będzie umiał
       wykorzystać informacje
       o możliwościach zatrudnienia
  2. Zwiększenie aktywności na
      rynku pracy

   

   

   

   

   

  Warsztaty

   

   

 

Witaj !
Kliknij aby się zalogowaćZaloguj się
Wyszukiwarka

SUBSKRYPCJA
Powiadomienia o promocjach, nowościach i zmianach w serwisie.

dodaj
usuńpolityka prywatności     regulamin     napisz do nas